آبشار و كوه
آبشار سميرم

اين هم عكسی زيبا از آبشار سميرم

واقعا حيفه كه برای اين همه عاشق، برنامه ريزی نداشته باشيم.

semirom waterfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isfahan.ir

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٧ دی ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري