آبشار و كوه
نهاوند - سراب گيان

«سراب گيان » نهاوند - بهشت بدون متولي
سراب گيان منطقه يي بسيار زيبا و ديدني است كه در ۳۰كيلومتري جنوب شهرستان نهاوند در استان همدان واقع شده است. سراب گيان با وجود چشم اندازهاي بديع ومنحصربه فرد خود ، بي هيچ توجهي رها شده است و كسي متولي رسيدگي و احياي آن نيست! درحالي كه توسعه صنعتي و پيشروي موذيانه وخزنده تأسيسات شهري و واحدهاي آلاينده زيست محيطي روزبه روز عرصه را بر موجودات زنده بويژه انسان هاي شهرنشين تنگ تر كرده وابناي بشر درحسرت يك نفس عاري از آلودگي، چشم به انواع مقررات و بخشنامه هاي بازدارنده دوخته اند، در گوشه نه چندان دوري از نهاوند قطعه يي از بهشت وجود دارد كه به دليل بي توجهي به مزبله يي مبدل شده كه با ديدن آن هرفرد بي خيال و كم توجهي نيز انگشت تحير وحسرت به دندان مي گزد. سراب گيان واقع در ۳۰كيلومتري جنوب نهاوند به معناي حقيقي سرچشمه حيات و به معناي مجازي سراب آرزوها و آمال دوستداران طبيعت و علاقه مندان محيط زيست است . گيان واژه يي كردي به معناي جان است و به دليل زيبايي هاي منطقه به سراب جان يا سراب گيان شهرت يافته است . اين گوشه مطرود و مغفول بهشت به وسيله جاده باريكي به نهاوند وصل مي شود كه در دو سوي آن بقاياي ۲۰۰هكتاري جنگل هاي قديم زاگرس چشم انداز و تابلو فوق العاده زيبايي از كوه، جنگل و دشتهاي وسيع و خرم ضلع غربي جاده را به نمايش گذاشته است. درانتهاي جاده آنجا كه از سه طرف سه ارتفاع نه چندان بلند به هم مي رسند خالق كائنات يكي از عجيب ترين پديده هاي طبيعت را دراين بن بست به نمايش گذاشته است.براي ديدن اين اعجاز معمار آفرينش بايد كه از بستر سنگلاخ رودخانه راهي به سمت چپ بيابيم .و زماني كه به ديواره سنگي مي رسيم از لابلاي سنگهاي آذرين و چندمتري حواشي آن زلال ترين، خنك ترين و گواراترين آب دنيا به صورت چشمه هايي جوشان ديدگان ديداركنندگان را روشن مي كند.

022053.jpg

 
روزنامه ايران - شماره ۱۸۷۸ - سال هفتم

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري