آبشار و كوه
بينالود

                                                                                                                  فردا خيال دارم بروم به نيشابور و مشهد---كوههاي بينالود----به مدت ۱۵ روز--- ميخوام هم گياه جمع آوري كنم و هم اگه آبشار جالبي ديدم معرفي كنم-- فكر كنم توی بوژان- زشك- بار- اخلمد- مغان- دررود- فريزي- و غيره يه چيزايی پيدا بشه.. نه؟                   

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري
گلستان

هفته پيش رفته بودم گرگان...عجب آبشارهای با صفايی داشت...همه تو دل جنگل..خيلی جالب بودن ...زيارت-  كبود وال- كردكوی- خان ببين- باران كوه- لوه- دوآب و .....   خلاصه  جاتون خالي

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري