آبشار و كوه
شهرستانك-آشيانه خورشيد

يكی از زيباترين و مهمترين روستاهای جاده چالوس شهرستانك است.SHAHRESTANAK-ROAD روستايی كه كاملا چوب بی توجهی مسئولين را می خورد. آبی سرد و زلال كه حتی در تابستان نيز قادر نخواهيد بود برای يك دقيقه دستتان را در آن نگهداريد!. باغهای پر از ميوه های گيلاس، آلبالو، سيب و گلابی زينت بخش اين دره زيبا و ييلاقی است كه ساليانی نه چندان دور شاهان قاجار دل به آنجا بستند. كمی قبل از شهرستانك جاده تهران- شمال از دره لونيز در حال اجراست. با احداث اين قسمت از جاده كه تا يكسال ديگر به بهره برداری ميرسد فاصله تهران تا اين بهشت خوش آب و هوا به ۳۵ كيلومتر كاهش می يابد. از انتهای اتوبان همت و از منطقه كن و سولقان تونلی به طول ۴۸۰۰ متر در حال احداث است كه تا بحال ۴۰۰۰ متر آن كنده شده و اين منطقه را به شهرستانك وصل می كند. هفته پيش كه برای ديدن تونل در تنگه لونيز رفته بودم شگفت زد شدم. يك تونل سه بانده حدود ۵ كيلومتری يك مسير رفت يك مسير برگشت و يك مسير هم به عنوان تونل هوا در وسط و كوچكتر كه هواكش های بزرگی در ابتدای آن  نصب شده بود و تنها احداث اين تونل جاده تهران- چالوس را ۶۰ كيلومتر كوتاهتر ميكند. توجه كنيد كه ۶۰ كيلومتر در جاده پپر پيچ و خم چالوس يعنی بالای يك ساعت و اين آغازی است برای رشد و شكوفايی روستاهايی مثل شهرستانك با كوهها و رودخانه زيبايش.

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري
زيباييهای دزفول

توی كوههای اطراف دزفول و لالی عجايب طبيعی و مكانهای ناشناخته زيادی وجود دارد كه فقط عشاير آن منطقه از آن باخبرند. اين در ه عظيم با رودی جاری در ته آن يكی از آنهاست. اين عكس به تنهايي، زيبايی و بزرگی اين منطقه را نمی تواند بازگو كند. باور کنيد نگاه کردن به ته دره وحشت آور است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري
راين كرمان

اين هم آبشار راين كه عكسشو آقای سرچشمه فرستادن..اين آبشار زيبا توی استان كرمان هستش.

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري
گرده كوه - دامغان

يه كوه جالب و ناشناخته اطرلف دامغان هستش به نام گرده كوه.  از نكات جالب در مورد اين كوه اينه كه در يك منطقه تقريبا مسطح يك كوه گرد و جالب خودنمايی می كنه كه محل استقرار و اختفاي ايادی حسن صباح بوده. از پايين اين كوه تا قله آن فقط يك راه وجود داره و از هيچ راه ديگری قله قابل دسترسی نيست. در بالای قله، سنگ های گرد و بزرگی ديده می شه كه از آن برای فراری دادن دشمنان استفاده می شده و از قرار معلوم از همون راه اصلی به پايين فرستاده ميشده. آثار تاريخی و سفالی بسياری در اطراف اين كوه جالب و زيبا ديده ميشه. به اميد روزی كه ما ايرانيها بيشتر قدر آثاري كه داريم رو بدونيم مخصوصا مسئولين.. 

با تشكر از آقای عوض آباديان..بهروز خان خودمون..خيلی مخلصيم.. 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري
كليبر - قلعه بابك

منطقه كليبر  يكي از زيباترين و پرجاذبه‌ترين مناطق آذربايجان است كه به واسطه ديدنيهاي طبيعي و تاريخي فراوانش همواره مورد بازديد مسافران است. قلعه‌بابك يكي از اين آثار زيبا و تاريخي است كه در نوبه خود جاي تعريف بسيار دارد ولي آبشار اين مسير نيز در  نوع خود جالب و تاريخي است. اگر در مسير دسترسي به قلعه از محل قالادرسی به سمت قلعه حرکت کنيم با اندکی انحراف به شرق می توان حوض سنگی زرنسا (همسر بابک) و نيز آبشار قلعه‌بابك، موسوم به آبشار شلاله حسرت را مشاهده کرد. در افسانهها آمده است كه که اين حوض با اشک چشمان زرنسا برای فرزندش بوغدای و همسرش بابک، پر شده است. برخی معتقدندکه هر آرزومندی میتواند با انداختن سکه ای در اين حوض که کف آن قابل رويت است به  آرزويش برسد!. البته نميدونم اين قضيه تا چه حد صحت دارد....

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري
آبشار كبودوال

آبشار كبودوال

اين  آبشار در دره‌اي نسبتاً عميق و بسيار زيبا و در جنگل انبوه و ديدني كبودوال واقع شده است. كبودوال در پنج كيلومتري جنوب علي آباد كتول در استان گلستان قرار دارد.

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٧ آبان ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري