آبشار و كوه
آبشار گريت-لرستان

آبشار گريت يا سركانه در اطراف خرم آباد يكی ديگر از زيباييهای كم نظير استان لرستان است. از دوستان عزيزی كه لطف كردن و عكس و مطلب در مورد آبشارها فرستادن بسيار ممنونم.

 Girit waterfall- Lorestan

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۸ آذر ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري
آبشارهای شوشتر

مجموعه آبشارهاي شوشتر تنها سازه آبي _ باستاني موجود در ايران است كه از زمان ساسانيان بر جاي مانده و به سيكاها معروف است. ساسانيان در اين مجموعه از روش‌هاي باستاني بسيار ويژه و منحصر بفردي براي تقسيم آب رودخانه كارون به تمامي‌نقاط شهر شوشتر و حتي شهرهاي ديگر استفاده كرده‌اند. بخش‌هايي از اين مجموعه هنوز هم با گذشت قرنها به كار خود ادامه مي‌دهد. اين آبشارها در امتداد شاخه‌اي از رود كارون به نام گرگر و در برخورد با صخره‌هاي بزرگ ايجاد شده‌اند.

بر گرفته از كتاب آبشارهای ايران و طبيعت پيرامون آن در حال چاپ

عكس زير را در آبان سال ۸۳ انداختم به اتفاق آقای امينی و ورمرزيار

Shoustar-waterfalls-Iran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shoushtar-Iran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٥ آذر ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري
آبشار افرينه

افرينه، خفته بر سرزمينی پر رمز و راز، ديار محرومی كه زمانی تاج روی زمين و آوردگاه شاهان ساسانی بوده است. در لابلای ذرات آب اين آبشار زيبا عظمت پيشين اين ديار موج می زند، روستای افرينه در  ۸۰ كيلومتری جنوب غرب خرم آباد و در مسير جاده انديمشك واقع است. مناطقی مانند افرينه، معمولان، پل دختر و حقابل تاريخی كهن و با عظمت دارند. شايد به خود آييم و قدر اين همه موهبت را بدانيم اگرچه افرينه امروز به محلی غير بهداشتی و پر از زباله تبديل گشته است..!!! حيف

Afrineh Waterfall Lorestan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢ آذر ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري