آبشار و كوه
آبشار

لطفا اگر آبشار و يا پديده جالبي مي شناسيد، معرفي كنيد. معرفي جاذبه هاي ايران اگر واجب نباشد، لازم كه هست...

-غار رود افشان -دره ی ايگل - غار بورنيک- دشت هويج........  اينا رو ؛دوستدار طبيعت؛ معرفي كرده: http://www.vahsh.blogfa.com/ 

-----

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٥ - مجيد اسكندري
ايران، سرزمين طبيعت شگفت

درياچه نئور -  اردبيل ---- اين درياچه در 48 كيلومتري جنوب شرقي اردبيل، در ارتفاع 2700 متري از سطح دريا قرار گرفته است بيشترين عمق اين درياچه 5/5 متر و ميانگين ژرفاي آن سه متر است. اين درياچه، زيستگاه برخي از گونه‌هاي پرندگان مهاجر است كه براي مدتي كوتاه از درياچه استفاه مي‌كنند. <آنقوت> از عمده‌ترين پرندگان اين درياچه و حاشيه آن است كه در اين منطقه زاد و ولد مي‌كند. نئور كه ماهي قزل‌آلاي آن شهرت جهاني دارد، داراي جاذبه‌هاي بسيار مساعد گردشگاهي است. حواشي اين درياچه از تفرج‌گاههاي مهم اردبيل است و هر ساله مسابقه تفريحي تحت عنوان <مسابقه ماهيگيري> در اين درياچه بين دوستداران صيد ماهي انجام مي‌شود. مسير كوهپيمايي سوباتان در گيلان به نئور طرفداران زيادي دارد.  

----- 

سرو چهار هزار ساله ابركوه يزد !!! . گنجينه اي پر ارزش براي ايران و جهان---

ماركوپولو در خاطرات سفرش به ايران مي نويسد: «يكي از چند سروي كه در ايران ديده ام سرو خوش بالاي ابركوه است كه همچون آبشاري سبز از آسمان بر روي زمين تنيده ابركوه فرو مي آيد و از هر طرف كه وارد ابركوه شوي سرو كهنسال و پرطراوت مانند چراغ دريايي سبزي ما را به بندر درياي كوير و خورشيد تابان فرا مي خواند.»

---

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٥ دی ،۱۳۸٥ - مجيد اسكندري
آبشار از نوع خارجي!

آبشاري از نيوزلند

Steven Pinker's photos of New Zealand / Milford Snd Waterfall

----

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٥ دی ،۱۳۸٥ - مجيد اسكندري