آبشار و كوه
شكوه طبيعت در ايران

باغ لاله - جاده چالوس - گچسر

-----

ديواره هاي طبيعي و اشكال حاصل از فرسايش - قسمتي از دره ستاره ها - قشم

عكس از امري كاظمي

-----

كردستان - اورامانات - روستاي هجيج

---

غار كتله خور - زنجان - عكس از پايگاه داده هاي علوم زمين

----

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٥ - مجيد اسكندري
زيبا و ديدني

آبشار مارگون

آبشار مارگون واقع در مرز دو استان فارس و كهكيلويه و بوير احمد

بهترين مسير دسترسي از طريق شهرستان سپيدان  است.

عكس از اميرحسين چيذري

-----

shoushtar

آبشارهاي شوشتر اولين مجموعه نيروگاه برق آبي جهان در زمان ساسانيان

عكس از دوست گرامي آقاي موسي بذرافكن

-----

 Iran   Damavand

دماوند  بلندترين نقطه ايران عزيز

عكس از خانم اغنيا نژاد و آقاي حق پرست

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸٥ - مجيد اسكندري
چند عكس از ايران زيبا

Ogfhab -e Sabalan

سنگ عقاب سبلان

--------

يزد -كوه عقاب

يزد - تفت- كوه عقاب

------

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸٥ - مجيد اسكندري