آبشار و كوه
گلستان

هفته پيش رفته بودم گرگان...عجب آبشارهای با صفايی داشت...همه تو دل جنگل..خيلی جالب بودن ...زيارت-  كبود وال- كردكوی- خان ببين- باران كوه- لوه- دوآب و .....   خلاصه  جاتون خالي

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري