آبشار و كوه
کولر طبيعی

ميگن دمای هوا بالای ۴۵ درجه است!! ولی برای جلوگيری از تعطيلی ادارات ۴۲ درجه اعلام شده ..خب ديگه اين هم يه شايعه است.. راست و دروغش بماند ولی خودمونيم توی اين هوای گرم کنار يه کولر طبيعی مثل ابشار ....های ميچسبه..های ميچسبه...های....

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٦ تیر ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري