آبشار و كوه
تركيه

از لطف دوستان متشكرم

اين هم يه آبشار از تركيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://trotter.ws/new1999/diary990403.html

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۳ امرداد ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري