آبشار و كوه
 

تاحالا صبح زود رفتين كوه...خيلی حال ميده..مثلا ۴ يا ۵ صبح..دارآباد...دركه....كلكچال...دربند...توچال..و.... امتحان كنين..تا ۸ برميگردين پايين..

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۸ امرداد ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري