آبشار و كوه
آبشار سنگان


      آبشار سنگان: ده سنگان واقع در منتهي‌اليه جاده کن- سولقان يک آبادي کوهستاني و زيبا داراي امامزاده و آبشاري فصلي است. اوج شکوه آبشارهاي آن فروردين و ارديبهشت ماه مي‌باشد. اين آبشار در زمستان نيز بسيار زيباست ولي مسير آن پرخطر است. کل مدت زمان راه‌پيمايي و تفريح و تفرج از امامزاده عبدالله که خود مکاني مناسب براي استفاده از طبيعت مي‌باشدتا آبشار 1 الي 5/1 ساعت است. 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٩ امرداد ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري