آبشار و كوه
آبشاری از آمريكا

اين هم يه آبشار توی آمريكا..امكانات گردشگری رو ملاحظه كنيد..اگه اين امكانات برای آبشارهای ايران هم مهيا می شد توی منطقه رقيب نداشتيم..حيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://ncm.gu.se/users/gd/media/albums/usa-summer99

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري