آبشار و كوه
بينالود

                                                                                                                  فردا خيال دارم بروم به نيشابور و مشهد---كوههاي بينالود----به مدت ۱۵ روز--- ميخوام هم گياه جمع آوري كنم و هم اگه آبشار جالبي ديدم معرفي كنم-- فكر كنم توی بوژان- زشك- بار- اخلمد- مغان- دررود- فريزي- و غيره يه چيزايی پيدا بشه.. نه؟                   

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري