آبشار و كوه
كوه و جنگل و مه و آبشار !!

از منظره های طبيعی هاوايي

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري