آبشار و كوه
ببار مثل آبشار

مهربان باش و بخشنده..شاد باش و شاداب..زلال باش و سبز ..و ببار مثل آبشار..

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري