آبشار و كوه
آبشار كبودوال

آبشار كبودوال

اين  آبشار در دره‌اي نسبتاً عميق و بسيار زيبا و در جنگل انبوه و ديدني كبودوال واقع شده است. كبودوال در پنج كيلومتري جنوب علي آباد كتول در استان گلستان قرار دارد.

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٧ آبان ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري