آبشار و كوه
گرده كوه - دامغان

يه كوه جالب و ناشناخته اطرلف دامغان هستش به نام گرده كوه.  از نكات جالب در مورد اين كوه اينه كه در يك منطقه تقريبا مسطح يك كوه گرد و جالب خودنمايی می كنه كه محل استقرار و اختفاي ايادی حسن صباح بوده. از پايين اين كوه تا قله آن فقط يك راه وجود داره و از هيچ راه ديگری قله قابل دسترسی نيست. در بالای قله، سنگ های گرد و بزرگی ديده می شه كه از آن برای فراری دادن دشمنان استفاده می شده و از قرار معلوم از همون راه اصلی به پايين فرستاده ميشده. آثار تاريخی و سفالی بسياری در اطراف اين كوه جالب و زيبا ديده ميشه. به اميد روزی كه ما ايرانيها بيشتر قدر آثاري كه داريم رو بدونيم مخصوصا مسئولين.. 

با تشكر از آقای عوض آباديان..بهروز خان خودمون..خيلی مخلصيم.. 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري