آبشار و كوه
آبشار افرينه

افرينه، خفته بر سرزمينی پر رمز و راز، ديار محرومی كه زمانی تاج روی زمين و آوردگاه شاهان ساسانی بوده است. در لابلای ذرات آب اين آبشار زيبا عظمت پيشين اين ديار موج می زند، روستای افرينه در  ۸۰ كيلومتری جنوب غرب خرم آباد و در مسير جاده انديمشك واقع است. مناطقی مانند افرينه، معمولان، پل دختر و حقابل تاريخی كهن و با عظمت دارند. شايد به خود آييم و قدر اين همه موهبت را بدانيم اگرچه افرينه امروز به محلی غير بهداشتی و پر از زباله تبديل گشته است..!!! حيف

Afrineh Waterfall Lorestan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢ آذر ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري