آبشار و كوه
آبشارهای شوشتر

مجموعه آبشارهاي شوشتر تنها سازه آبي _ باستاني موجود در ايران است كه از زمان ساسانيان بر جاي مانده و به سيكاها معروف است. ساسانيان در اين مجموعه از روش‌هاي باستاني بسيار ويژه و منحصر بفردي براي تقسيم آب رودخانه كارون به تمامي‌نقاط شهر شوشتر و حتي شهرهاي ديگر استفاده كرده‌اند. بخش‌هايي از اين مجموعه هنوز هم با گذشت قرنها به كار خود ادامه مي‌دهد. اين آبشارها در امتداد شاخه‌اي از رود كارون به نام گرگر و در برخورد با صخره‌هاي بزرگ ايجاد شده‌اند.

بر گرفته از كتاب آبشارهای ايران و طبيعت پيرامون آن در حال چاپ

عكس زير را در آبان سال ۸۳ انداختم به اتفاق آقای امينی و ورمرزيار

Shoustar-waterfalls-Iran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shoushtar-Iran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٥ آذر ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري