آبشار و كوه
آبشار گنجنامه همدان

آبشار گنجنامه همدان در كنار كتيبه های تاريخی گنجنامه و طبيعت زيبای عباس آباد همدان

البته در حال حاضر اين آبشار كاملا يخ زده است و محل مناسبی است برای يخ نوردي!

ganjnameh waterfall

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري