آبشار و كوه
آبشار و پل

اين هم يک پل آبشاری- نيوزلند

Waterfall Bridge - New Zealand

New zealand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - مجيد اسكندري