آبشار و كوه
لواسانات- كندعليا

       آبشار كفتالو: لواسانات-كند عليا (بالا)- اين آبشار در منتها عليه جاده روستاي کندعليا واقع در  15 كيلومتري شمال لواسان قرار گرفته است. از روستاي كند عليا نيز تا آبشار حدود 10كيلومتر فاصله است كه مسير آن از ميان دره اي زيبا و پر ثمر از درختان گيلاس و گردو واقع شده است. در ابتداي بهار در كنار اين آبشار محل مناسبي براي انباشت برف پديد آمده است كه بسيار ديدني است. اگر در فصل ميوه به ديدن اين آبشار مي رويد چشمتان را به روي درختان ميوه اطراف مسير ببنديد! در ضمن مواظب لغزيدن در آب رودخانه هم باشيد.

 

 

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري