آبشار و كوه
نگين کوههای تکاب - تخت سليمان

اگر يکی از اين شاهکارهای ايران را نديده ايد در ايرانی بودن خود شک کنيد:

تخت جمشيد - نقش رستم - قلعه بابک - آبشار مارگون و تخت سليمان

البته تخت سليمان سه تا داريم  يکی در کوههای البرز مرکزی  يکی ديگر دره ای جادويی در جبهه شمالی دنا-روستای خفر و يکی هم مجموعه ای بی نظير در تکاب آذربايجان غربی

مجموعه آثار باستاني و طبيعی تخت سليمان تکاب. وسيع ترين تاسيسات مذهبي واجتماعي دوره ساساني  است كه تاكنون شناسايي و از زير خاك بيرون آورده شده است بقاياي آثار معماري اين محوطه متعلق به يكي از بزرگترين نمادهاي مذهبي، سياسي و فرهنگي اواخر دوره ساساني در قرن 6 م بشمار مي آيد. بطوريكه نقش تخت سليمان براي حكومت ساسانيان همانند تخت جمشيد است براي هخامنشيان.

اطلاعات بيشتر در سايت http://www.takhtesoleiman.ir

Takab - takht soleyman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درياچه و چشمه های سحر انگيز اين مجموعه نيز به واقع ديدنی است.

Iran - Takab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - مجيد اسكندري