آبشار و كوه
صبح بخير!

امروز صبح چه هوای خوبی بود. بدجوری هوس کوه رفتن کردم. آسمون آبی آبی بود. جون می داد واسه عکس گرفتن. ولی کم کم دوباره داره تاريک ميشه با اين دود و دم تهران. بنازم به قدرت خدا، چي ميشد يه چند روزي مي رفتم اينجا: 

آبشار و زندگي        waterfall

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٥ مهر ،۱۳۸٥ - مجيد اسكندري