آبشار و كوه
طرز جمع آوري و نگهداري گياهان كوهستان به روش علمي

اين قسمت جهت استفاده دانشجويان رشته های گياهشناسي و گياهپزشكي آورده شده است

 جمع آوري گياهان:

براي شناختن اقليم، از گياهان يك منطقه كه با ثبات ترين عامل مي باشند استفاده مي شود ، سازمانهايي هستند كه گياهان را جمع آوري كرده پس از نامگذاري با تشخيص در هرباريوم ها براي دسترسي محققان نگاه مي دارند، زيرا به دليل نبودن فرصت و وسايل كافي، بررسي گياهان در محل جمع آوري مقدور نيست. پس گياهان يك منطقه در فصول مناسب جمع آوري مي شود تا در صورت لزوم قابل دسترسي باشند.

- مراحل جمع آوري نمونه هاي گياهي: 1) وسايل كار 2) انتخاب نمونه و طرز چيدن آن 3) ثبت مشخصات     4) فصل جمع‌آوري 5)خشك وپرس كردن گياه 6) توصيه هاي لازم جهت آماده كردن نمونه (چسباندن...) 7) تنظيم و نگهداري نمونه‌ها 8) نامگذاري و رده‌بندي 9) محل نگهداري 10) مراقبت از مجموعه گياهان 

 1- وسايل كار: الف) ابزار كندن گياهان: 1- بيلچه، شفره= در آوردن گياه با ريشه              2- كاردك= در آوردن گياهان با ريشه از زمينهاي سخت و كوهستاني             3- تبرتيشه= براي نمونه‌برداري از درختچه‌ها و بوته‌ها       4- چاقو و قيچي باغباني= براي نمونه‌برداري از درختان و درختچه‌ها و بوته‌ها     5- چنته ابزار= كيف مخصوص نگهداري ابزار     6- چنگك= براي بيرون كشيدن گياهان آبي از برگه‌ها

 ب) وسايل حمل گياهان: 1- جعبه يا چمدان چوبي: يك جعبه بيضي شكل همراه با يك بند چرمي     2- ساك برزنتي: ساك مخصوص كوه پيمايي      3- كيسه پلاستيكي: جهت جلوگيري از تبخير رطوبت گياه       4- پرس دستي: جهت جمع آوري گياهان با برگها و گلهاي لطيف 

2- انتخاب نمونه و طرز چيدن آن: نمونه جمع‌آوري شده هرچه بيشتر به فرم طبيعي گياه نزديك باشد كه براي نيل به اين هدف بايد به نكات مذكور در زير توجه شود:  

الف) نمونه بايد كامل باشد يعني تمام اعضاي اصلي گياه نمايان باشد (ريشه- ساقه- برگ- گل- ميوه). البته اگر گل و ميوه روي يك گياه باشد بهتر است ولي اگر نبود در همان نقطه محل رويش مي‌توان نمونه‌هاي ديگري را كه داراي عضو اصلي باشد جستجو كرد.  

ب) تعداد نمونه‌هاي جمع‌آوري شده هرچه زيادتر باشد بهتر است ولي بايد سعي كرد كه تعداد نمونه‌ها از 5 عدد كمتر نباشد.

ج) گياهاني كه برگهاي مجتمع زميني (Rosette) دارند بايد برگهايشان را هم به همراه نمونه چيد.

د) اگر ميوه و بذر گياهي رسيده باشد دانه هاي رسيده را در يك پاكت كوچك جمع آوري كرده و روي آن يادداشت مي كنيم.  

ه) بعضي از گياهاني كه گلهاي ظريفي دارند و يا اينكه گلها لوله اي است چون ممكن است كه در كيسه خراب شوند بايد در پرس دستي قرار داد و با دقت گلهاي بزرگ مانند زنبقها و يا لوله‌اي را از هم باز كرده و در لابلاي كاغذ خشك كن بگذاريم.  

و) از گياهاني كه نر و ماده روي پايه هاي مختلف و يا روي شاخه هاي جداگانه قرار دارند بايد هم از پايه هاي نر و هم از پايه هاي ماده نمونه برداري كرد.  

ز) پس از خارج ساختن ريشه از زمين بايد گياه را تكان داد تا خاك ريشه گرفته شود و چون آن را در كيسه قرار مي دهيم، گل و برگ گياهان ديگر را آلوده نسازد. اگر باران روي گياهان باريده باشد و يا قطرات شبنم روي آنها باشد قبل از قرار دادن آنها در كيسه تكان بدهيم تا آبشان گرفته شود.  

ح) نمونه سرشاخه درختان و درختچه ها و بوته هاي بزرگ را از شاخه هاي مثمر انتخاب كنيم و براي اينكه اندازه برگها مشخص باشد از پائين و وسط و بالاي درخت شاخه برگ دار را مي چينيم.  

ط) گياهان آبزي را بهتر است بلافاصله در پرس قرار داد و قبل از پرس كردن آنها، با تكان دادن و استعمال كاغذ خشك كن، آب زيادي آنها را بگيريم.  

ي) گياهان انگل را به همراه ميزبان هايشان بايد جمع آوري نمود و در صورتيكه نمونه برداري از ميزبان ممكن نباشد بايد وضع موجود و نام و نشان هر يك را به دقت يادداشت كرد.  

 3- ثبت مشخصات گياهان جمع‌آوري شده: - نام محل(نشاني كامل جغرافيايي)   - محل رويش    -ارتفاع محل    -تاريخ     -نام جمع آوري كننده -نام محلي - نوع استفاده     - وضع نمونه 

 4- فصل جمع‌آوري: گياهان مي توانند بهاره، تابستانه، پائيزه باشند ولي برحسب اينكه بارندگي و درجه حرارت سال به سال متغير است بايد نكات زير را رعايت كرد:

الف) تقويم كار بايد از جنوب به شمال و برحسب بارندگي و درجه حرارت تنظيم شود (در جنوب بهار زودتر فرا مي رسد).

ب) براي جمع آوري گياهان يكساله زودتر و براي بوته ها و درختان ديرتر بايد اقدام كرد.

ج) براي جمع آوري گياهان پيازي پس از ذوب برف در ارتفاعات بايد جستجو كرد ولي براي گياهاني كه دوره رشد كوتاهي در نقاط خشك دارند پس از اولين بارندگي به سرعت بايد اقدام كرد و يك مكان خاص در فصول مختلف بايد بررسي گردد تا همه گياهان منطقه شناسايي شود.

 5- خشك كردن گياه: براي خشك كردن گياه بايستي آن را بين دو برگ كاغذخشك‌كن قرار داد. اين كاغذها بايد رطوبت را جذب كرده و تهويه مناسب داشته باشند. بين چند نمونه يك مقوا نيز قرار مي دهيم كه در پرس ناموزوني كه نمونه ها به وجود مي آورد باعث بد فرمي نمونه خشك شده نشود. به جاي مقوا از تخته سه لايه يا فيبر هم مي توان استفاده كرد. سپس از دو صفحه مساوي تخته اي محكم استفاده مي‌شود كه گياهان را بين اين دو قرار داده و با كمربند آنها را تحت فشار قرار مي‌دهيم.  

6-توصيه هاي لازم جهت آماده كردن نمونه: - خاك و خاشاك و برگهاي خشك و شاخه‌هاي زائد را از روي نمونه ‌برداريد- براي اينكه نمونه را به اندازه پرس در آوريد آن را تا كنيد و ساقه‌هاي گوشتي، غده‌ها و گل آذين طبق يا كروي را طوري نصف كنيد كه نيمي از آن روي گياه باقي بماند. شاخه‌ها و برگها را بايد طوري پس و پيش نمود كه روي هم قرار نگيرند.  - برچسب گياه را قبل از پرس كنار آن قرار مي دهيم- براي خشك كردن نمونه ها مي توان از حرارت استفاده كرد تا زودتر خشك شوند و رنگ طبيعي خود را كمتر از دست بدهند. مي‌توان براي اين كار پرس نمونه‌ها را در آفتاب قرار داد اما در مناطق مرطوب يا در فصل سرد و بارندگي از حرارت مصنوعي مي توان استفاده كرد. براي اينكه نمونه ها زودتر خشك شوند و تغيير رنگ ندهند بايد كاغذها را عوض نمود. پس از هر تعويض كاغذ فشار پرس افزوده مي‌شود.  

   7- تنظيم و نگهداري نمونه‌ها: نمونه‌هاي خشك شده بايد بازرسي و ضدعفوني شوند تا زوائد و آفات همراه نمونه‌ها حذف شوند تا مجموعه را آلوده نسازد. ضدعفوني كردن با سموم متعدد انجام مي‌گيرد:  

1- ضدعفوني با محلول  Hgcl2  14 گرم در 60% - هزينه بالا، سميت، تر و خشك كردن مجدد گياه)  2- 24 ساعت حرارت دادن خشك در80  تا 100 درجه.  3- استفاده از سموم تدخيني به مدت 24 ساعت (گامكسان، اسيد سيانيدريك، تتروكلرودوكربن، متيل برومايد، سولفورودوكربن).  4-  گردپاشي با سموم  

8- نامگذاري و رده‌بندي: ابتدا بايد براساس تيره گياهان را طبقه‌بندي كرد. يك گياه شناس مجرب كه دسترسي به كتابهاي شناسايي گياهان شناسايي شده (فلور) براي مقايسه داشته باشد مي‌تواند اين امر را برعهده گيرد. 

 9- محل نگهداري: وسعت محل نگهداري بايد متناسب با نمونه‌ها باشد و براي نمونه‌هايي كه در آينده جمع‌آوري خواهند شد بايد جايي در نظر گرفت و محل مورد نظر بايد خشك و داراي تهويه مناسب باشد. پنجره‌ها بايد طوري باشد كه بتوان از تابش مستقيم آفتاب جلوگيري كرد و در موقع لزوم آنها را مسدود كرد تا سمپاشي صورت گيرد.طبقه بندي نمونه ها بايد از قفسه بندي هايي صورت گيرند كه رطوبت در آنها نفوذ نكنند و از دسترس آفات در امان باشند. بازرسي و نظافت آنها به آساني ميسر باشد و جا به جا كردن گياهان در آنها به سهولت انجام گيرد.  

10-مراقبت از مجموعه گياهان: عوامل بسياري باعث از بين رفتن گياهان مي‌شوند. رطوبت باعث سياه شدن و كپك‌زدگي مي‌شود. تابش مستقيم آفتاب رنگ گياهان را خراب مي‌كند. آفات انباري دشمن گياهان خشك هستند (با سموم بدون بوي تصعيدي مثل پارادي كلروبنزن مي‌توان آنها را دفع نمود).  

موسسه تحقيقات گياهپزشگي كشور - بخش تحقيقات رستنيها - اسكندري  

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٥ - مجيد اسكندري