آبشار و كوه
زيبا و ديدني

آبشار مارگون

آبشار مارگون واقع در مرز دو استان فارس و كهكيلويه و بوير احمد

بهترين مسير دسترسي از طريق شهرستان سپيدان  است.

عكس از اميرحسين چيذري

-----

shoushtar

آبشارهاي شوشتر اولين مجموعه نيروگاه برق آبي جهان در زمان ساسانيان

عكس از دوست گرامي آقاي موسي بذرافكن

-----

 Iran   Damavand

دماوند  بلندترين نقطه ايران عزيز

عكس از خانم اغنيا نژاد و آقاي حق پرست

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸٥ - مجيد اسكندري