آبشار و كوه
آبشار

لطفا اگر آبشار و يا پديده جالبي مي شناسيد، معرفي كنيد. معرفي جاذبه هاي ايران اگر واجب نباشد، لازم كه هست...

-غار رود افشان -دره ی ايگل - غار بورنيک- دشت هويج........  اينا رو ؛دوستدار طبيعت؛ معرفي كرده: http://www.vahsh.blogfa.com/ 

-----

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٥ - مجيد اسكندري