آبشار و كوه
آبشار سردابه

اردبيل

   آبشار سردابه:  در 25 كيلومتري غرب شهرستان اردبيل و در انتهاي مسير زيباي خشكه رود آبشاري زيبا در كنار آبگرم معروف آن خود نمايي ميكند. حدود100 متر بالاتر از آبگرم سردابه آبشار آن واقع شده است كه هر ساله پذيراي هزاران مسافر است

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري