آبشار و كوه
از گوشه و كنار ايران

بيجار - كوه زيباي حمزه عرب  -- كردستان -- مناظر اطراف از بالاي اين كوه تاريخي بسيار زيباست.

Bijar - Hamze arab

------

زنجان - درياچه سد زيباي تهم - اين سد خاكي جهت تامين آب آشاميدني شهرستان زنجان در كنار روستاي تهم ايجاد شده و البته مناظر طبيعي و تاريخي بسياري را به زير آب برده است. 

zanjan taham

--------

كرج - خوزنكلا - روستايي در كنار سد كرج - سد اميركبير - جاده چالوس - در گوشه سمت راست و بالاي تصوير ديواره سد كرج ديده مي شود.

karaj chalus

-----------

تايباد - شيرين ترين خربزه هاي ايران رو مي توان در يكي از محروم ترين نقاط كشور يافت... ميداني در شهر تايباد... مرز ايران و افغانستان

ايران

----------

بنازم به قدرت خدا، اگه به مخلوقات خداوند، خيلي از اون چيزايي كه بي اعتنا از كنارشون رد مي شيم، دقت كنيم... فقط كمي دقت كنيم... دنيايي جديد مي بينيم. مثلا همين خار بي ارزش از خانواده ؛كمپوزيته؛ ... توي كدوم رنگ فروشي چنين رنگ هاي زيبايي رو سراغ دارين؟؟

اين عكس از تربت جام گرفته شده

طبيعت تربت جام

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٥ - مجيد اسكندري