آبشار و كوه
زيبايي يعني ايران

پل ورسك - معروفترين پل راه آهن ايران - جاده فيروزكوه

Veresk

----

اطراف نيشابور - شتر تزيين شده!

 neyshabur

-----

سد بسيار زيباي ايلام واقع در ۳۰ كيلومتري جنوب اين شهر

Ilam

-----

سراب بيستون در كرمانشاه  - صداي تيشه هاي فرهاد به شوق عشق شيرين، هنوز هم از لابلاي صخره هاي اين محل زيبا شنيده مي شود.

kermanshah

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۸ اسفند ،۱۳۸٥ - مجيد اسكندري