آبشار و كوه
عجايب هفتگانه جهان

شايد به اين بلاگ ربطي نداشته باشه ولي به درخواست يكي از دوستان عزيز اين منابع ذكر شده..

http://alireza.nasseh.ir/7wonders.htm

در مورد بعضي عجايب ايران هم در اين سايت آمده:

http://www.hamshahri.org/News/?id=8320 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٥ - مجيد اسكندري