آبشار و كوه
لاويج

اگه نوروز امسال به شمال و به شهرستان نور رفتيد ، آبشار آب پري و منطقه رويان و مخصوصاُ لاويج رو فراموش نكنيد. سفر خوش..

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٥ - مجيد اسكندري