آبشار و كوه
تصاويري از شگفتيهاي طبيعت جهان

پارك ملي آركز - آمريكا

----

اثر ملي ورميلون كليفس - آريزونا - آمريكا

-----

باغ خدايان - كلرادو - آمريكا

-------

پارك ملي يوهو - كانادا

------

تصاوير منتخب از سايت ارزشمند پايگاه ملي داده هاي علوم زمين http://www.ngdir.ir

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - مجيد اسكندري