آبشار و كوه
عجايب طبيعي ايران ۱

۱- زندان سليمان- تكاب

در فاصله سه كيلومتري مجموعه شگفت انگيز تخت سليمان تكاب، كوه مخروطي شكلي وجود دارد كه به زندان سليمان معروف است . اين كوه از نماي بيروني گوياي چيزي نيست اما صعود از آن و رسيدن به قله كه كمتر از نيم ساعت به طول مي‌انجامد شما را در برابر يكي از شگفت انگيزترين پديده هاي طبيعي ايران قرار مي‌دهد. دهانه اين كوه با قطري حدود 40 متر شبيه دهانه آتشفشان است. اما عمق حدود صد متري آن كه قبل از هر چيزي وحشتي تجربه نشده را به هر بيننده اي تحميل مي‌كند به شكلي بسيار عجيب و هولناك است. اين كوه توخالي كه مي‌گويند زماني سياه چال بوده در نوع خود در جهان بي نظير است.

گروه باستان شناسان آلماني كه در صدد پايين رفتن از اين سياه چال بوده اند متوجه وجود نوعي گاز مي‌شوند كه امكان پايين رفتن را به آنان نمدهد. آن ها بره اي را به كمك طناب به پايين مي‌فرستند. پس از طي حدود 30 متر علايم تنفسي اين بره نشان مي‌دهد كه ميزان اكسيژن به طرز عجيبي كاهش مي‌بابد. ارتفاع آن از سطح دريا 2599 متر واز سطح زمين هاي هم جوار 97 تا 107 متر مي‌باشد. وجود كلاغ هاي نوك قرمز وپرواز آنها در محدوده مشخصي از عمق اين كوه نيز گواه اين مسله است كه گازهاي سمي‌در عمق اين سياه چال متصاعد مي‌شود. اين كوه دقيقآ رو به روي كوه بليقيس قرار دارد اما به دليل رعب خاصي كه از ديدن آن حاصل مي‌شود مورد توجه بسياري از طبيعت گران صخره نوردان و حتي گردشگران عادي است  

پرستشگاه زندان سليمان كه دهانه آتشفشان جالب توجهي است بي گمان جايگاه مقدسي بوده است. زيرا در پيرامون دهانه اين كوه مخروطي شكل كه در آن روزگار كهن پر از آب بود خانه يا اتاقهايي براي زائران يا كاهنان ساخته بودند زمين تخت وبلندي كه در يك سو قرار دارد با گفته هرودت سازگار است . چون او مي‌گويد كه پارسيان براي خدايان تنديس نمي‌سازند يا پرستشگاهي يا محرابي بر پا نمي‌كنند. آنان زئوس و ديگر خدايان را بر كوههاي بلند سپاس مي‌گزارند. اما سفالينه هاي پيدا شده در اينجا پيشتر از سده هشتم پيش از ميلاد است و كاوشگر آنجا بر آن است كه زندان جايگاه مانايي است كه به دست مادها تباه گشته است.

از شهر زنجان دو مسير براي رسيدن به منطقه تخت سليمان درياچه زيباي آن و كوه شگفت انگيز زندان، وجود دارد.يكي مسير زنجان به بيجار و تكاب و تخت سليمان... و ديگري مسير زنجان به دندي و تخت سليمان كه مسير دوم نزديكتر و زيباتر بوده ولي ناهموار است در طول اين مسير حدود ۲۰ كيلومتر مسير خاكي بايد طي شود. طول مسير از زنجان به دندي حدود ۱۰۰ كيلومتر- دندي به تخت سليمان ۵۰ كيلومتر و تخت سليمان به تكاب ۴۵ كيلومتر است.

با تشكر از آقاي نادر اميري  

  iran -takab

iran takab

iran takab

اطلاعات بيشتر:

۱- http://majid351.persianblog.ir/1385_8_majid351_archive.html

۲- تاريخ ايران باستان ـ ـ ريچارد نلسون فراي

۳- http://11360.persianblog.ir/ 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - مجيد اسكندري